Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


steadiness (ซเทด-อิเน็ซ) n.
1. มั่น, ทรงตัวดี, ทรงตัว, เลี้ยงตัว, ตั้งตัวตรง, ทำให้ตรง
2. เรื่อย, สม่ำเสมอ, เที่ยง
3. หนักแน่น, ทำให้หนักแน่น
4. ไม่ลดละ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน