Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


staves p.
1. ไม้เท้า, ดู staff ไม้เท้า, ไม้ถือเพื่อแสดงตำแหน่ง เช่น คทา
2. เครื่องค้ำจุน, เสา, ด้าม, เสาธง
3. ไม้ที่ใช้ในการรังวัด
4. ไม้สัญญาณที่ให้แก่พนักงานขับรถจักร แสดงว่าทางสะดวก
5. กองเสนาธิการ, คณะที่ทำงานร่วมกัน เช่น คณะหนังสือพิมพ์
6. กองเสมียนพนักงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน