Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


station (ซเท-ฌัน) n. vt.
1. สถานีรถไฟ ตำรวจ
2. โรงหรือสถานที่แก้รถยนต์ เก็บเรือ
3. โรงทหาร
4. โรงไฟฟ้า
5. ที่สำรับซ่อมเรือหรือสำหรับเรืออาศัย
6. ตำบล, ที่, ตำแหน่ง
7. ยึดที่, วาง, เข้าประจำที่, ส่ง (ทหาร) ไปประจำ, ตั้งไว้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน