Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


state (ซเทท) n. adj. vt.
1. สภาพ, ภาวะ, ฐานะ, อาการ, อาการทุรนทุราย, กำหนด
2. แจ้ง, แถลง, การแถลง, ถ้อยคำ, ถ้อยแถลง, พิธี
3. ความโอ่โถง
4. ขบวนแห่
5. อย่างเป็นพิธี
6. ผึ่งผาย, สง่า
7. ของมลรัฐไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง, มลรัฐอย่างในสหรัฐอเมริกา, รัฐ
8. บ้านเมือง, ราชการ, รัฐบาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน