Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


starter (ซทา-เทอะ) n.
1. คน ปล่อยม้า คน เรือ รถแข่ง
2. ม้า คน เรือ รถที่เข้าแข่งจริง ๆ
3. เครื่องหมุนเครื่องยนต์โดยใช้ไฟฟ้า ลมอัด ดิน ปืน หรือเท้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน