Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


start (ซทาท) n. vt. vi.
1. ออก, ที่ออก, การเริ่มแรก, ลงมือ, ตั้ง, ตั้งต้น, ก่อ, เริ่ม
2. ต่อให้วิ่งไปก่อน, เป็นต่อ, ได้เปรียบ
3. ช่วยตั้งต้นให้, ลงทุนให้, ตั้งตัว, สนับสนุนให้เริ่ม
4. ปล่อย (ม้าแข่ง)
5. ทำให้เริ่มเดิน, หมุน (เครื่องยนต์), เดิน (เครื่อง)
6. กระตุ้น
7. สะดุ้ง, ทำให้สะดุ้ง, ปลุก
8. ผุดลุก, โผล่
9. กระดก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน