Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


star (ซทา) n. vt. vi.
1. ดวงดาว, วัถุที่เป็นแฉกเหมือนดาว
2. ดาราที่ใช้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์, พระราชทานดารา
3. ดอกจันใช้หมายเหตุหนังสือ, หมายด้วยดอกจัน, กา
4. รอยเด่นที่หน้าผากม้า วัว
5. นำออกเล่นเป็นดารา, เป็นดารา, ดาราภาพยนตร์
6. บุคคลที่ช่วงโชติ, ตัวเอก, เอกอุ, ตัวยง
7. โชค, วาสนา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน