Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


staple (ซเท-พ'ล) n. vt.
1. ห่วง, สายยู, ห่วงลวดที่ใช้ในการเย็บหนังสือ, ตอกห่วง, เกี่ยวไว้ด้วยห่วง, สินค้าสำคัญของประเทศ, วัตถุดิบสำคัญ
2. (อาหาร) สำคัญ
3. ที่เป็นพื้น, ที่เป็นเนื้อเป็นหนัง, สิ่งใด ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญ, สาร, แก่น
4. ใยฝ้ายหรือขนแกะ
5. คัดเลือก (ฝ้าย, ขนแกะ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน