Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


standard (ซแทน-เอิด) n. adj.
1. ธง, ธงชัย
2. กำหนด, มาตรา, มาตรฐาน, ฐาน, อัตรา, เกณฑ์
3. ชั้นนักเรียน
4. ตามกำหนด
5. ระดับ, ขนาด
6. เข้าเกณฑ์, เข้าขั้นกวีนิพนธ์
7. รับรองกันแล้ว, เป็นขนาดทั่วไป
8. ใช้สับกันได้, สากล
9. ทำให้ลงระเบียบ, ทำเป็นพิมพ์เดียวกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน