Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stand (ซแท็นด) n. vt. vi.
1. ฝ่าเลี้ยงดู, คอก, อยู่ในฐานะ, เข้าประจำที่, คงอยู่, คงที่, คงไว้, ยึด, ตั้งหลัก, ตั้งมั่น, หลัก, ทน
2. ยืน, ยืนตระหง่าน
3. ให้ไปยืน, ยืนเฉยๆ
4. ทรงตัว
5. ตั้ง, ตั้งสูง, มีขนาดสูง
6. ที่วาง (หมวก, หมึก)
7. ม้า, ร้าน, โต๊ะ
8. ที่จอดรถ
9. โรง, ซุ้ม
10. อัฒจันทร์, ที่นั่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน