Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stand by
1. ยืนอยู่ข้างๆ, สนับสนุน, คอยอยู่ใกล้ๆ
2. เตรียมตัว, สำรอง, ของสำรอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน