Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stall (ซทอล) n. vt. vi.
1. บุคคลที่สมรู้ร่วมคิดกับคนล้วงกระเป๋ามีหน้าที่ทำให้คนที่จะถูกล้วงกระเป๋าเผลอ, หน้าม้า, ล่อ, คอกสัตว์, เอาเข้าคอก, ต้อน, ขังคอกเพื่อเลี้ยงให้อ้วน
2. ร้านเล็ก ๆ, แผงลอย
3. ที่นั่งสำหรับพระในโบสถ์ฝรั่ง
4. ที่นั่งแถวหนึ่ง ๆ ในโรงละครถ้าใช้เป็นพหูพจน์ หมายถึง ที่นั่งชั้นดีหน้าเวที
5. ติดหล่ม
6. (เครื่องยนต์) หยุดกลางวัน
7. (เครื่องบิน) เสียอาการทรงตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน