Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stalely (ซเทล-ลิ) adv.
1. (ขนมปัง, อาหาร) เก่า, เหม็นอับ, ค้าง
2. (ข่าว, เรื่องขัน, อุบาย) ที่ฟังแล้วจนเบื่อ
3. ราขึ้น, เก่าแก่
4. (นักกีฬา) ฝึกหัดมากไป, ราข้อ
5. ช้ำ, ฟก
6. ทำให้เก่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน