Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stale (ซเทล) adj. vt. vi.
1. (ขนมปัง, อาหาร) เก่า, เหม็นอับ, ค้าง
2. (ข่าว, เรื่องขัน, อุบาย) ที่ฟังแล้วจนเบื่อ
3. ราขึ้น, เก่าแก่
4. (นักกีฬา) ฝึกหัดมากไป, ราข้อ
5. ช้ำ, ฟก
6. ทำให้เก่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน