Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stager (ซเทจ-เออะ) n.
1. บุคคลที่ชำนิชำนาญ, มือเก่า, ผู้เฒ่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน