Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stag (ซแท็ค) n. adj.
1. กวางตัวผู้, กวางตัวผู้ตอน
2. บุคคลที่ซื้อหุ้นในบริษัทเพื่อขายเอากำไร
3. ผู้ชายที่ไปในงานเลี้ยงโดยไม่มีผู้หญิงไปด้วย
4. คนซื้อขายหุ้นที่พลิกแพลง, สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน