Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


stag horn
1. เขากวาง
2. หญ้าชนิดหนึ่ง มีกิ่งคล้ายเขากวาง
3. ต้นช้องนางคลี่
4. หินประการังชนิดเป็นเขากวาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน