Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


staffs (ซทัฟซ)
1. ไม้เท้า, ไม้ถือเพื่อแสดงตำแหน่ง เช่น คทา
2. เสาธง, ด้าม, เสา, เครื่องค้ำจุน
3. ไม้ที่ใช้ในการรังวัด
4. ไม้สัญญาณที่ให้แก่พนักงานขับรถจักร แสดงว่าทางสะดวก
5. กองเสนาธิการ, คณะที่ทำงานร่วมกัน เช่น คณะหนังสือพิมพ์
6. กองเสมียนพนักงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน