Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


staff (ซทัฟ) n.
1. เส้นขีดขวางห้าเส้น ที่ใช้ในการเขียนโน้ตเพลง, ไม้เท้า, ไม้ถือเพื่อแสดงตำแหน่ง เช่น คทา
2. เสาธง, ด้าม, เสา, เครื่องค้ำจุน
3. ไม้ที่ใช้ในการรังวัด
4. ไม้สัญญาณที่ให้แก่พนักงานขับรถจักร แสดงว่าทางสะดวก
5. กองเสนาธิการ, คณะที่ทำงานร่วมกัน เช่น คณะหนังสือพิมพ์
6. กองเสมียนพนักงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน