Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sprung pp.
1. (โลหิต) แล่น, ความยืดหยุ่น
2. ฤดูใบไม้ผลิ, ดู spring กระโดด
3. น้ำพุโดยธรรมชาติ
4. ที่ที่มีน้ำแร่สำหรับรับประทานหรืออาบแก้โรค, เมืองที่มีน้ำพุหรือน้ำแร่
5. มีกำเนิด, เกิดมา, เกิดขึ้น, เกิด, สาเหตุ, มูล, ที่เกิด
6. ผุด, โผล่, ขึ้นมา, ผลิ
7. ก่อ, ออก
8. วาง (กับ)
9. โลหะที่เด้งได้ เช่น แหนบรถ ลานนาฬิกา ขดลวด
10. ดีด, เด้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน