Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


spring (ซพริง) n. vt. vi.
1. (โลหิต) แล่น, ความยืดหยุ่น
2. ฤดูใบไม้ผลิ
3. น้ำพุโดยธรรมชาติ
4. เมืองที่มีน้ำพุหรือน้ำแร่, ที่ที่มีน้ำแร่สำหรับรับประทานหรืออาบแก้โรค
5. มีกำเนิด, เกิดมา, เกิดขึ้น, เกิด, สาเหตุ, มูล, ที่เกิด
6. ผุด, โผล่, ผลิ, ขึ้นมา
7. ก่อ, ออก
8. วาง (กับ)
9. โลหะที่เด้งได้ เช่น แหนบรถ ลานนาฬิกา ขดลวด
10. ดีด, เด้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน