Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


spread (ซพเร็ด) n. vt. vi. pt. pp.
1. แผ่, กาง, ถ่าง, กระจาย
2. หว่าน, แพร่, แจกจ่าย
3. ดาด, ขยาย
4. ทำให้เกลื่อนกลาด, ละเลง, ทา
5. ปู (พรม, โต๊ะ)
6. ส่วนกว้าง, ระยะกว้าง, ช่วงกว้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน