Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sponsor (ซพอน-เซอะ) n. vt.
1. ผู้อุปถัมภ์, ผู้ส่งเสริม, ห้างร้านบริษัท ที่หามหรสพมาเล่นกระจายเสียงหรือในโทรทัศน์เพื่อแจ้งความสินค้าของตน, อุดหนุน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน