Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


split infinitive
1. การแยกคำกริยาในภาษาอังกฤษจำพวกที่ตั้งต้นด้วย to ออกห่างจากกัน ซึ่งถือว่าเป็นสำนวนไม่ดี, คำที่ถูกแบ่งแยกเช่นนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน