Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


spike (ซไพค) n. vt.
1. รวงข้าว, เดือยแหลม, ตะปู แทง เย็บ ใส่เดือยหรือตะปู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน