Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sperm (ซเพิม) n.
1. น้ำกามของผู้ชาย
2. น้ำมันในสมองของปลาวาฬใช้ทำยาและเทียนไข = spermaceti (ซเพอมะซี-ทิ) หรือ sperm oil
3. ปลาวาฬที่ให้น้ำมันชนิดนี้ = sperm whale

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน