Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


spelling (ซเพล-ลิง) n.
1. สะกดตัวหนังสือ, สะกดคำ, บอกตัวสะกด, การสะกดการันต์
2. (อักษร) เรียงกันเข้าเป็น (คำ)
3. อ่านว่า (อะไร)
4. แปลว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน