Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


spectator (ซเพ็คเท-เทอะ) n.
1. ผู้ดู, ผู้ดูเหตุการณ์มักใช้เป็นนามปากกาหรือชื่อหนังสือพิมพ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน