Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


species (ซพี-ฌิส) n. p.
1. ชนิดของต้นไม้หรือสัตว์ที่แยกออกมาจากตระกูล, ชนิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน