Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


specially (ซเพฌ-แอ็ลลิ) adv.
1. พิเศษ, เป็นพิเศษ
2. จำเพาะ, เจาะจง
3. รถไฟพิเศษ
4. หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน