Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


spangle (ซแพง-ก'ล) n. vt.
1. เลื่อมเงินทองที่ประดับเครื่องแต่งตัว
2. สิ่งใดๆ ที่แพรวพราว, ทำให้แพรวพราว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน