Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sow the wind and reap the whirlwind
1. ทำอย่างไรต้องรับผลยิ่งไปกว่า, กรรมสนองกรรม, ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน