Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


soviet (โซฝิเอท-) n. adj.
1. สภากรรมการและทหารประจำตำบลในคอมมิวนิสต์รุสเซีย
2. สภากลางซึ่งรวมสภาน้อยๆ เหล่านี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน