Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


soup (ซูพ) n. vt.
1. เนื้อ ผัก เคี่ยวกับน้ำ, น้ำแกง, ซุปปรับปรุง (เครื่องยนต์) ให้แล่นเร็วขี้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน