Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sounding (เซาน-ดิง) adj.
1. ไพเราะ, ฟังดูใหญ่โต, กังวาน, กึกก้อง, อุโฆษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน