Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sounder (เซาน-เดอะ) n.
1. ไม้สำหรับหยั่งน้ำในท้องเรือ, เครื่องฟังสำหรับต่อกับเครื่องรับโทรเลข

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน