Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sound track
1. แถบที่อยู่ข้างหนึ่งของฟิล์มภาพยนต์สำหรับทำเสียง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน