Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sotto voce (โซท-โทะ โฝ-ชะ) adv.
1. ด้วยเสียงกระซิบ, เบาๆ, ป้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน