Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sortie (ซอ-ที) n.
1. การโจมตี, การตีเพื่อออกจากที่ล้อม
2. การบินครั้งหนึ่งในจำนวนหลายครั้ง โดยเครื่องบินเครื่องเดียวหรือหลายเครื่อง ใช้ในการนับเที่ยว, กองบินที่ไปทำการโจมตีหรือขนส่ง, เที่ยว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน