Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


soprano (โซะพรา-โน) n. adj.
1. นักร้องสตรีเสียงสูง, เสียงสูง, เพลงเสียงสูง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน