Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


soprani (โซะพรา-นี) p.
1. นักร้องสตรีเสียงสูง, เสียงสูง, เพลงเสียงสูง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน