Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sophistication (โซะฟิซ-ทิเค-ฌัน) n.
1. ชักชวน (บุคคล) ไปในทางผิด
2. อ้างเหตุผลประกอบ (เรื่องราว) อย่างผิด ๆ
3. แก้ไข (ข้อความ) เพื่อตบตา, ใช้วิธีตบตา
4. เจือ (สุรา)
5. ชักพาไปให้เสียคน, สอนให้โก้, สอนให้เป็นชาวกรุง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน