Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


son of Adam
1. มนุษย์ธรรมดา ซึ่งมีความเลวประจำอยู่ในนิสัย, มนุษย์เดินดิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน