Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


solidify (โซะลีด-อิไฟ) vt. vi.
1. กลายเป็นวัตถุแข็งหรือแข็งเข้า, คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักเช่นคำเดิม, ของแข็ง, แข็ง, ทำให้แข็ง
2. หนาแน่น, หนักแน่น, มั่นคง, แข็งแรง
3. ร่วมกันเป็นเอกฉันท์
4. รูปกลม, รูปทรง, รูปตันคือรูปที่มีกว้างยาวและหนา, ตัน
5. ทั้งแท่ง ทั้งปึก, เต็มๆ, จริงจัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน