Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


solidarity (ซอลิแด-ริทิ) n.
1. ความร่วมกัน (แห่งประโยชน์), ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, ความเป็นปึกแผ่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน