Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


solid (ซอล-อิด) n. adj.
1. ของแข็ง, แข็ง, ทำให้แข็ง
2. แข็งแรง, มั่นคง, หนักแน่น, หนาแน่น
3. ร่วมกันเป็นเอกฉันท์
4. ตัน, รูปตันคือรูปที่มีกว้างยาวและหนา, รูปทรง, รูปกลม
5. ทั้งแท่ง ทั้งปึก, เต็มๆ, จริงจัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน