Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sole (โซล) n. adj.
1. ปลาจำพวกลิ้นหมา, อันเดียว, โดดเดี่ยว, คนเดียว, พื้นรองเท้า, ฝ่าเท้า
2. หัวไม้ตีกอล์ฟ, สิ่งใด ๆ ที่คล้ายฝ่าเท้า เช่น ท้องกบไสไม้ ท้องเครื่องจักร
3. ติดหนังพื้น (รองเท้า)
4. แนวถนนสองข้างที่รับน้ำหนักล้อ, วางแผ่นกระดานหรือเหล็กบนถนนหรือสะพานเฉพาะตอนที่ล้อทับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน