Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


solar (โซ-เลอะ) adj.
1. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์, ของดวงอาทิตย์, สุริยคติ, สุริยะ, ดู sol ดวงอาทิตย์, น้ำมันชนิดหนึ่ง ใสกว่าน้ำมันขี้โล้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ประเภทดีเซล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน