Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


softness (ซอฟท-เน็ซ) n.
1. อ่อน, ทำให้อ่อนนุ่ม
2. ทำให้ใจอ่อน, อ่อนแอ, ขี้แย
3. ละม่อม(งาน) สบาย, ละมุนละไม, นิ่มนวล, หยุ่น, น่วม, อ่อนลง
4. เบา, จาง, เลือน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน