Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


soft currency
1. เงินอ่อนหรือเงินหาง่าย เช่น เงินปอนด์ ตรงกันข้ามกับ hard currency

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน